ASPEKTE RONDOM OUERSKAP:

• Aandagafleibare gedrag / hiperkinetiese hindernisse.

• Aandagsoekende gedrag.

• Hersaamgestelde gesin.

• Verknogtheid / oormatige gehegtheid.

• Beroepsvoorbereiding.

• Karakter ontwikkeling.

• Kinders met fisieke hindernisse.

• Gedragshindernisse / kriminele gedrag.

• Afhanklike kinders / oorbeskermende ouers.

• Depressie.

• Egskeiding / verwydering.

• Eetversteurings.

• Begaafdheid / Talentvolle kinders.

• Strategieë vir grootouers.

• Rou / onverwerkte verlies.

• Opposisionele gedrag.

• Portuurgroep verhoudings en invloede.

• Post Traumatiese Stres Sindroom (PTSS).

• Voorgeboortelike voorbereiding vir ouers.

• Skolastiese aanpassing.

• Seksuele verantwoordelikheid.

• Sibbe konflik.

• Enkel-ouerskap.

• Huweliksmaat: rolle en verhoudingskonflik.

• Strategieë vir voorskoolse kinders (geboorte tot 6 jaar).

• Strategieë vir kinders (7 to 12 jaar).

• Strategieë vir tieners (13 to 18 jaar).

• Strategieë vir studente.

• Voorkoming van selfmoord.

• Ontspanningstrategieë vir ouers.

• Werkswinkels (op aanvraag van onderwysers en ouers): motivering, beroepsake, hoe om emosionele aspekte te hanteer, optimale funksionering op skool / tuis / tussen maats, hoe om leerhindernisse te hanteer, ouerskap aspekte, uitnodigende onderwys, ens.

• Alle aspekte (kognitiewe, emosionele en gedrag) wat kind, tiener, ouer of onderwyser in hul konteks beïnvloed, insluitend: die skool, familie, portuurgroep, samelewing.